افتتاح سایت برای عموم
بار گذاری کامل مطالب تا چند روز دیگر

میلاد حضرت علی (ع)

بر عاشقان آن حضرت مبارک باد.

.

.

 

 

.

.

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت

جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت

هنگام نهادن قدم بر سر خاک

دیوار حرم به احترام تو شکافت

میلاد امام علی(ع) مبارک باد

.