افتتاح سایت برای عموم
بار گذاری کامل مطالب تا چند روز دیگر

شبهات

با توجه به شبهاتی که اخیرا توسط عده ای شیعه نما که در اصل وهابی هستند راجع به عزای امام حسین(ع) مطرح شده که هدف اصلی آنها دور کردن جوانان از عزای امام حسین(ع) است بر آن شدیم تا به این شبهات پاسخ دهیم.

شبهه اول اینکه چرا در مراسم عزای امام حسین(ع) برهنه شده و به عزاداری می پردازیم.

.

.

.

.

 

ادامه مطلب … »