افتتاح سایت برای عموم
بار گذاری کامل مطالب تا چند روز دیگر

قرآن به جز خوبی چیزی ندارد و لذا استخاره کردن این آقایان هم برداشته می شود (=استخاره کردن اشتباه است) . حرف بسیار روشن است ولی چون ما به این سوی عالم عادت کرده ایم ، دیر می توانیم حقایق را بیابیم. به عنوان مثال شما هم در قرآن کلمه «محمد رسول الله» را مشاهده می کنید … هم کلمه «کلب» (سگ) را!

قرآن به جز خوبی چیزی ندارد و لذا استخاره کردن این آقایان هم برداشته می شود (=استخاره کردن اشتباه است) . حرف بسیار روشن است ولی چون ما به این سوی عالم عادت کرده ایم ، دیر می توانیم حقایق را بیابیم. به عنوان مثال شما هم در قرآن کلمه «محمد رسول الله» را مشاهده می کنید … هم کلمه «کلب» (سگ) را!

اما آیا کلمه کلب را می توانید بدون وضو دست بزنید؟ می بینید نمی شود . در هر دو صورت باید وضو داشته باشید . که فرمودند «الوضوء نور…» … حتی اگر در قرآن اسم سگ و کافر و مشرک و منافق و شراب و امثال ذلک را مشاهده کردید، نباید به آنها بدون وضو دست بزنید. پس ابتدا باید نورانی شوید ، بعد به نور نزدیک شوید …

حال با این بیان آیا آنها که به دست زدن کلمه ای در قرآن همچون «کافر» ، که از چهار حروف «کاف» و «الف» و «فاء» و «راء» تشکیل شده ، بدون طهارت اجازه نمی دهند ، آیا به ما اجازه می دهند به بدن شخصی که در خارج وجود دارد و کافر است بدون وضو دست بزنیم ؟ می فرمایند : نخیر ، باید باز هم وضو داشته باشید . ناگهان میبنی خداست دارد خدایی می کند و نظام الهی به بهترین شکل پیاده شده و ذره ای خلاف در آن وجود ندارد . [۱]


[۱] – شرح مراتب طهارت ، ص ۲۹۵ و ۲۹۶

منبع:http://www.ebnearabi.com/