افتتاح سایت برای عموم
بار گذاری کامل مطالب تا چند روز دیگر

شب نوزده رمضان۱حجت الاسلام پورصمد

شب نوزده رمضان۲حجت الاسلام پورصمد

شب بیست و یک حجت الاسلام نصیری۱

شب بیست و یک حجت الاسلام نصیری۲

شب بیست و دو حجت الاسلام پورصمد۱

شب بیست و دو حجت الاسلام پورصمد۲

شب بیست و سه حجت الاسلام نصیری۱

شب بیست و سه حجت الاسلام نصیری۲

لینک شب یبست و یک قسمت۱:http://jansooz.com/wp-content/uploads/2016/07/سخنرانی-شب-بیست-و-یک-۱٫wav

لینک شب بیست و یک قسمت ۲:http://jansooz.com/wp-content/uploads/2016/07/سخنرانی-شب-بیست-و-یک۲٫wav

لینک شب بیست و دو قسمت۱:http://jansooz.com/wp-content/uploads/2016/07/شب-بیست-ودو۱٫wav

لینک شب بیست و دو قسمت۲:http://jansooz.com/wp-content/uploads/2016/07/شب-بیست-و-دو۲٫wav

لینک شب بیست و سه قسمت۱:http://jansooz.com/wp-content/uploads/2016/07/سخنرانی-شب-بیست-و-سه۱٫mp3

لینک شب بیست و سه قسمت۲:http://jansooz.com/wp-content/uploads/2016/07/سخنرانی-شب-بیست-و-سه-۲٫mp3

  1. گنابادی می‌گه:

    بسیار آموزنده بود.ممنون