افتتاح سایت برای عموم
بار گذاری کامل مطالب تا چند روز دیگر

به روایت شیخ صدوق (ره) مأمون [هفتمین خلیفۀ عبّاسى]علماى علم کلام از فرقه‌هاى مختلف، در ادیان و آراء انحرافى گوناگون را احضار مى‌کرد، تا در مجالس خود با حضرت رضا علیه السّلام مناظره کنند، زیرا حریص بود که حضرت رضا علیه السّلام در یکى از مجالس، در برابر استدلال مخالفین، درمانده گردد، به خاطر حسادتى که نسبت به آن حضرت و مقام علمى آن حضرت داشت.

روایت شده: على بن محمّد بن جهم مى‌گوید: روزى به مجلس مأمون رفتم، حضرت رضا علیه السّلام در آن مجلس بود. مأمون به او عرض کرد: «اى پسر رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله! مگر شما نمى‌گوئى که پیامبران علیهم السّلام معصوم مى‌باشند» .

امام رضا: آرى، چنین مى‌گوئیم.

مأمون: پس این سخن خداوند چه معنى دارد که مى‌فرماید:

 

343 وَ عَصىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ

: «آدم، نافرمانى پروردگارش را کرد و از رسیدن به مقصود بازماند» ۱امام رضا علیه السّلام پاسخ او را داد.

سپس مأمون از آیۀ دیگرى پرسید، و امام رضا علیه السّلام جوابش را داد، و مأمون همواره سؤال مى‌کرد، و امام جواب مى‌داد، تا اینکه: مأمون براى نماز برخاست، و دست محمّد بن جعفر (پسر امام صادق علیه السّلام) را که در مجلس حاضر بود گرفت، و گفت: پسر برادرت [حضرت رضا علیه السّلام]را چگونه دیدى؟ محمّد بن جعفر علیه السّلام جواب داد: «او مردى عالم است، و هرگز ندیدم که او براى کسب علم به نزد دانشمندان برود» [یعنى علم او، علم خداداد است].

مأمون به او گفت: همانا برادرزاده‌ات (حضرت رضا علیه السّلام) از خاندان رسالت است، که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله دربارۀ آنها فرمود: «آگاه باشید همانا نیکان عترت من، و پاک‌سرشتان اهل بیت من، در کودکى بردبارترین مردم، و در بزرگى دانشمندترین انسانها هستند، به آنان چیزى نیاموزید، زیرا آنها از شما آگاهتر هستند، شما را از باب هدایت خارج نمى‌سازند، و به باب گمراهى وارد نمى‌نمایند» .

حضرت رضا علیه السّلام به خانۀ خود بازگشت، بامداد فرداى آن روز به حضور حضرت رضا علیه السّلام رسیدم، و سخن مأمون و پاسخ عمویش محمد بن جعفر علیه السّلام را براى آن حضرت، بازگو کردم. آن بزرگوار لبخندى زد و فرمود:

یا بن جهم لا یغرّنّک ما سمعته منه، فانّه سیغتالنی و اللّه ینتقم لى منه

: «اى پسر جهم! سخنان مأمون تو را گول نزند، چرا که بزودى او مرا به طور ناگهانى و بى‌خبر مى‌کشد و خداوند انتقام مرا از او خواهد گرفت»