افتتاح سایت برای عموم
بار گذاری کامل مطالب تا چند روز دیگر

مراسم این هفته هیئت (۱۳۹۰/۰۴/۱۴) که به مناسبت اعیاد شعبانیه می باشد در روز ۳ شنبه ساعت ۲۱ در منزل آقای صفرپور واقد در سلمان فارسی ۷ برگزار خواهد شد.

.

.

 

 

.

.